Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lichaamstaal Utrecht

– De cliënt gaat akkoord met de actuele tariefstelling voor een behandelsessie, bij voorkeur per overschrijving/betaalverzoek te voldoen, binnen 15 dagen.

– Het kan voorkomen dat een afspraak verplaatst of afgezegd moet worden. Doe dit zo vroeg mogelijk, dan zoeken we een nieuwe datum. Afspraken die niet nagekomen worden of minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Coronagerelateerde klachten uitgezonderd.

– De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

– Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek gehouden met betrekking tot de gezondheid en het medische verleden van de cliënt. De cliënt wordt vooraf voorgelicht door de therapeut over Holos massagetherapie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een intakegesprek
– Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.
– Is cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan gevraagd worden met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
– Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist e.d. dient cliënt voor aanvang van de massage mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
– Alle persoonlijke en medische gegevens worden zonder de schriftelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.

– Lichaamstaal Utrecht is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelruimte.
– Lichaamstaal Utrecht niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

– Lichaamstaal Utrecht behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.

– Iedereen die gebruik maakt van de behandelingen bij Lichaamstaal Utrecht verklaart daarmee akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.