Privacybeleid

Privacyverklaring

Lichaamstaal Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelaar, een dossier aanleg voor massagetherapie sessies. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor jouw massagetherapie noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je NAW gegevens en afspraakgegevens sla ik op via het online bookingsprogramma dat ik gebruik: Sarasalonsoft. Er is een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten. Sessieverslagen worden apart opgeslagen in de cloud.

Bescherming Informatie

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
– regelmatig mijn software update en mijn systemen vervang als beveiligingsupdates niet meer mogelijk zijn.

Als jouw behandelend massagetherapeut heb ik als enige toegang tot de medische gegevens in jouw dossier.
Daarnaast heb Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gebruik en bewaring

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

De zorgfactuur

Indien je een factuur wenst bevat deze de volgende gegevens:
• je naam, adres en woonplaats
• je geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
• de kosten van het consult

Wijzigingen

Lichaamstaal Utrecht houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht je nog vragen hebben over de bescherming van jouw gegevens? Neem gerust contact met me op via 06-47914102 of josje@lichaamstaal-utrecht.nl